Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasatyra satyra
5268 764f
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaveritas1 veritas1

September 18 2017

9800 be3d
Reposted fromcalifornia-love california-love
0076 7b13 500
Reposted fromintotheblack intotheblack vianoisetales noisetales
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viadivi divi

September 17 2017

0574 4f4d 500
Reposted fromdivi divi
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiedoopisania niedoopisania

September 15 2017

2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viazamknioczy zamknioczy
2939 9a95 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 10 2017

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamamzawieszke mamzawieszke
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabeinthe beinthe

September 09 2017

3511 61a9 500

thefabulousweirdtrotters:

Abandoned Victorian Style Greenhouse, Villa Maria, in northern Italy near Lake Como. Photo taken in 1985 by Friedhelm Thomas.(Source)

September 07 2017

7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga viacytaty cytaty
6495 7a1b 500
Reposted fromdivi divi viakrzysk krzysk

September 03 2017

0809 1271 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaveritas1 veritas1

September 01 2017

Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl