Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

8919 1be1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapszczola91 pszczola91
4367 270a 500

amillionbillionmiles:

Always ❤️🍰

Reposted fromequineribbon equineribbon viacytaty cytaty

December 02 2016

9040 adfd
did you get my message?
Reposted fromcube cube viaretaliate retaliate

November 30 2016

4247 9b7e 500
Reposted fromwujcioBat wujcioBat viarecommencer recommencer

November 29 2016

3348 1a1d 500
Reposted fromverronique verronique viaEtien Etien
3582 de9d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaEtien Etien
7407 5674
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
2912 6f01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasuseo suseo

November 27 2016

5015 5edd 500
9506 5297 500
Reposted frommrautyna mrautyna viarecommencer recommencer

November 26 2016

6392 3d0f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialugola lugola
4858 3bd3 500
Reposted fromsarazation sarazation viatakegoodcare takegoodcare

November 24 2016

- Zaczynamy szkolenie pt. "Jak zarobić milion w jeden dzień". Ilu jest was na sali?
- Tysiąc!
- A ile kosztował bilet?
- Tysiąc!
- Bardzo dziękuję. Koniec szkolenia.


— krótka bajka o coachingu
Reposted fromfarmaceutka farmaceutka viamarlboro marlboro
1493 decb 500
Reposted fromoll oll viahesiamela hesiamela
2997 3818
Reposted fromkochamspac kochamspac viaCut Cut

November 21 2016

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
5358 1bc7
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaEtien Etien

November 20 2016

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl