Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamamzawieszke mamzawieszke
4889 7a71 500
Reposted fromLane Lane vianoisetales noisetales
Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viapodprzykrywka podprzykrywka

November 11 2019

3429 54fe
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaesperance esperance

November 07 2019

Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viapazdi pazdi
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viapazdi pazdi

November 05 2019

1432 667e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamarlylee marlylee
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viasatyra satyra

November 04 2019

1357 fcc2 500

October 31 2019

4214 0c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLazhward Lazhward
5775 d276 500
1934 The Golden Gate Bridge under construction, San Francisco, California.
Reposted fromBabson Babson vianoisetales noisetales

October 30 2019

6067 5cc4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaisajo aisajo

October 29 2019

1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viapchamtensyf pchamtensyf
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaly-pandzik maly-pandzik
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping

October 27 2019

2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viapoppyseed poppyseed

October 25 2019

1450 cb9f 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianoisetales noisetales

October 24 2019

Naucz się wykorzystywać w życiu okazje, jednocześnie nie wykorzystując ludzi.
— Aleksandra Steć - "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPatij Patij
6321 0f15 500
Reposted fromzajebela zajebela viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl