Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2018

2217 e452
Reposted fromkarahippie karahippie
Te 3 rzeczy... 

Są kluczowe w rozwoju. Przeczytaj, przemyśl, zastosuj.

1. Dojrzej emocjonalnie

Przestań zachowywać się jak dziecko: użalać się, narzekać, obwiniać świat za problemy, atakować siebie lub innych, sztucznie się wychwalać lub poniżać, manipulować, uciekać od odpowiedzialności za własne życie, liczyć na to że ktoś/coś Cię zbawi, strzelać fochy, budować kosztem innych. Czas dojrzeć emocjonalnie, żarty się skończyły i dorosły człowiek taki jak Ty musi myśleć i działać w dorosły sposób. Bycie dzieckiem będzie Cię ograniczać bo zabierze dostęp do efektywniejszych sposobów komunikacji. Mów co myślisz i czujesz, nie graj w "jak mam im to przekazać", nie rób na siłę wrażenia, bądź szczery i otwarty, nie politykuj, nie wchodź w gry. 

2. Miej twardą dupę

Bo życie Cię będzie w nią kopać, a im wyżej będziesz, tym mocniej. Żarty się skończyły, każde działanie ma konkretne konsekwencje i popełniane błędy nie oddziaływają już tylko na Ciebie, ale na innych dookoła. Jeśli Ciebie boli, cierpią też inni, jeśli Tobie idzie źle, inni za to płacą rachunek. Czas się wzmocnić, szybciej podnosić, przestać być cierpiętnikiem i egoistą myślącym: "to mój problem" i "jest największy na świecie". Nie ma czegoś takiego jak "twój problem", wszyscy mają do przeżycia to samo życie i choć w różnych formach, to jednak spotykają takie same energie jakich muszą doświadczyć i je opanować. Myślenie "mój problem" to gra ego które identyfikuje się z czymś co tak naprawdę dotyczy wszystkich. Wzmocnij swój tyłek, weź odpowiedzialność za siebie i za świat i działaj. 

3. Przestań myśleć czy inni Cię zaakceptują

Bo nie zaakceptują. Daruj sobie myślenie że inni będą Cię chcieli, bo nie będą. Chęć zaimponowania innym, szukanie ich akceptacji albo miłości, próby zdobycia kogoś to droga donikąd powodującą utratę koncentracji i zdradzanie swych ideałów. Świat jest pełen różnych ludzi, niektórzy z nich są wyjątkowo tępi i nie licz na to że ludziom spodoba się to co robisz lub jak to robisz. Zawsze będą tacy którzy uznają że jesteś głupi lub nie taki jak według nich powinieneś, a Ty musisz mieć umiejętność robienia swojego. Jeśli będziesz chciał by inni Cię polubili będziesz szary i przeciętny, a ludzi bez wyrazistych osobowości się nie zapamiętuje. Tak więc, daruj sobie i skup się na tym, co masz w tym życiu do zrobienia. Gwarantuję Ci, że im bardziej konkretny i niepowtarzalny się staniesz, tym więcej nienawiści, zazdrości i innych negatywnych energii doświadczysz. Więc fuck it, rób swoje. 

Pozdrawiam, 
MG
— M. Grzesiak

March 01 2018

7929 a4f5 500
Reposted from777727772 777727772 viaphilomath philomath

February 16 2018

4059 b2c1 500
Reposted fromsavatage savatage viaczoo czoo
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaczoo czoo

February 15 2018

8341 f59c 500

February 01 2018

7570 3af7
Reposted fromkarahippie karahippie viawonderwall wonderwall

January 30 2018

5503 c974
Reposted byvertheerpredictableanniefinatkanotyourstrawberry

January 29 2018

1943 b626 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
1757 664e 500
Reposted byfinatkavertheer
1065 d209 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes viamamzawieszke mamzawieszke
7543 0d64 500
Reposted frombabyface babyface viadobby dobby

January 23 2018

1280 cc9a 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viaczoo czoo

January 22 2018

0378 c1c6
Reposted from2017 2017 viamadadream madadream

January 19 2018

8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viadobby dobby

January 16 2018

4537 7bdb
Reposted fromrawriot rawriot viamarlylee marlylee

January 15 2018

7955 9ca1 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl