Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

0721 5c44 500
Reposted fromsatyra satyra

June 12 2017

„Kiedy używamy mechanizmu obronnego, by unikać rzeczywistości, nie jesteśmy w stanie sobie z nią skutecznie radzić. Jeśli unikamy uczuć pogrążając się w samokrytycznych myślach, popadamy w depresję. Gdy odwracamy się od uczuć poprzez zachowania unikające, nasze związki się rozpadają. To mechanizmy obronne, czyli nasz opór wobec rzeczywistości, prowadzą do powstania objawów i problemów, z którymi chodzimy do terapeuty.”
John Frederickson „Współtworzenie zmiany"
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra

June 09 2017

1035 474a

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack vianiedoopisania niedoopisania
Reposted frombluuu bluuu viaehh ehh

June 07 2017

7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viatalula talula

June 05 2017

5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaLazhward Lazhward
8520 8ba4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra

June 03 2017

9981 86d3 500
I dare you
Reposted frompiehus piehus viaClary Clary
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viasatyra satyra
the museum of tears
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaheroes heroes

June 02 2017

June 01 2017

0859 dd74
Reposted fromLittleJack LittleJack viaEtien Etien

May 31 2017

5861 b145
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 30 2017

6651 0e90 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadoubleespresso doubleespresso
1999 b8fe 500
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 27 2017

May 25 2017

1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl