Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viazamknioczy zamknioczy
2939 9a95 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 10 2017

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamamzawieszke mamzawieszke
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabeinthe beinthe

September 09 2017

3511 61a9 500

thefabulousweirdtrotters:

Abandoned Victorian Style Greenhouse, Villa Maria, in northern Italy near Lake Como. Photo taken in 1985 by Friedhelm Thomas.(Source)

September 07 2017

7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga viacytaty cytaty
6495 7a1b 500
Reposted fromdivi divi viakrzysk krzysk

September 03 2017

0809 1271 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaveritas1 veritas1

September 01 2017

Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath

August 30 2017

4700 526a
Reposted fromrawriot rawriot viaframbuesa frambuesa

August 29 2017

Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viaepi epi
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque

August 26 2017

6897 a2cd 500
Reposted fromsilverwlk silverwlk viasmierciszklo smierciszklo

August 25 2017

5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viahesiamela hesiamela

August 21 2017

9963 48a8
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales

August 16 2017

Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viabeinthe beinthe

August 13 2017

There is so much stubborn hope in the human heart.
Albert Camus, from “Absurd Creation,” The Myth of Sisyphus (via hellanne)
Reposted fromciarka ciarka viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl