Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2020

May 21 2020

5095 8775 500
truth about love.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapchamtensyf pchamtensyf
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton

May 19 2020

0624 8a91 500
Reposted frommakle makle viadivi divi

May 16 2020

1397 ead2 500
5537 43bf 500

nobrashfestivity:

Yuki Ogura, Bathers, 1938

Tokyo Museum of Modern Art

0765 58ad 500
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra

May 11 2020

"Nie myśl, że jesteś światu szczególnie potrzebny. Gotów będziesz uwierzyć, że ci wszystko wolno. Że wolno ci nawet odebrać koledze kromkę chleba. Myśl raczej, że świat może się bez ciebie doskonale obejść, a i ty obejdziesz się bez świata."
- Hanna Krall "Taniec na cudzym weselu"
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

May 09 2020

1796 98af
2369 d50b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra

May 08 2020

3822 04fb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
Nie chcemy myśleć, że czasem między śniadaniem a kolacją można na zawsze stracić kogoś, kogo się kocha.
— Sabina Waszut
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait

May 03 2020

"Co pan właściwie robi z parami, które przychodzą na psychoterapię? Czego potrzebują, żeby przetrwać razem kłopoty?  Tak najogólniej można powiedzieć, że przeprowadzam ludzi z sali sądowej do obszaru wzajemnej empatii. Oni weszli w grę "bo to ty jesteś zły" i wzajemnie się ranią. "On jest szurnięty, nadaje się do leczenia" - mówi kobieta. "Ona jest wariatką, powinna łykać prozac" - mówi mężczyzna. Innymi słowy: ja jestem w porządku, a ty nie jesteś w porządku. I trwa taki taniec, obie strony domagają się od terapeuty ustalenia kto ma rację. I uważają, że na tym będzie polegał proces leczenia, że ja w końcu to rozstrzygnę.  Jako terapeuta jestem zwolniony od ocen, a nawet nie wolno mi oceniać. Nie przydam się na nic ludziom, jeżeli będę wydawał wyroki. Istotą terapii par jest przejście z wzorca etycznego do wzorca estetycznego. A więc namówienie ludzi, żeby wyszli z gry pod tytułem "to ty jesteś zły" i w ogóle zrezygnowali z prób ustalenia kto ma rację. Bo nie o rację chodzi. Chodzi o zobaczenie co się takiego dzieje między nimi, że jest problem, impas, cierpienie, kryzys. Nie zastanawiamy się kto temu winien, tylko co możemy razem zrobić, jak się zrozumieć.  Pary dość szybko się orientują, że oboje patrzą na siebie przez pryzmat swoich doświadczeń z dzieciństwa. Przychodzą - tak myślą - we dwójkę, a w gruncie rzeczy przychodzą w szóstkę, za nimi albo między nimi na niewidzialnych zydełkach siedzą jeszcze rodzice. Na przykład on widzi w żonie nieudaną wersję matki. "Bo matka mnie kochała, a ty mnie nie kochasz", "bo mama mi robiła zupłe, a tobie się nie chce. W tej zupie pierożki takie pływały, a w każdym pierożku kologram miłości" - to są tego typu nieporozumienia.  Ktoś szuka albo tego, czego nie dostał w dzieciństwie, albo tego, co dostał w nadmiarze, i teraz nic nie jest dość doskonałe, wystarczająco dokładnie powtórzone.
- Kochaj wystarczająco dobrze
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viapchamtensyf pchamtensyf

May 02 2020

5375 f0cc 500
Reposted fromerial erial viafreska freska

May 01 2020

2949 2063 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viasatyra satyra

April 28 2020

Reposted fromshakeme shakeme viapeepingtom peepingtom

April 24 2020

Helsinki, Finland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...